boosheid

boosheid is een emotie

een emotie die in onze Westerse maatschappij niet zo gewaardeerd wordt. Boosheid wordt gezien als een emotie die er niet mag zijn, die je niet mag tonen, een emotie die we liefst uit de weg gaan.

en toch is boosheid een emotie die je kan helpen. Helpen bij het aangeven van je grenzen. Want boosheid is een innerlijk gevoel dat je vertelt dat iets niet kan, dat het mag stoppen, dat je het niet wil.

natuurlijk is de manier waarop jij heb geleerd om met boosheid om te gaan bepalend voor de manier waarop je reageert

misschien heb jij geleerd om deze emotie te onderdrukken of om de emotie er zomaar uit te gooien

geen van beide reacties is constructief voor je leven

als jij je boosheid hebt leren onderdrukken dan breng jij jezelf schade toe want boosheid is een krachtige energie in je lichaam die gebruikt wil worden en die je aanzet tot actie. Door deze energie in te houden ontstaan er spanningen in je lichaam die op termijn voor verschillende klachten kunnen zorgen.

als jij geleerd hebt om je boosheid er zomaar uit te gooien breng je schade toe aan de ander. De krachtige energie die boosheid is, gooi je ongecontroleerd naar buiten, overspoelt de ander en zorgt voor ruzie, chaos, onbegrip… wat achteraf voor schuldgevoelens kan zorgen.

op een constructieve manier omgaan met boosheid vraagt om oefening, maar je kan het leren

de manier waarop jij met boosheid omgaat geef je door aan je kind

je kind zijn boosheid erkennen en toelaten dat deze geuit wordt geeft je kind de boodschap dat het er mag zijn, met elke emotie en dat deze emotie geen afbreuk doet aan wie het is en dat je liefde voor je kind onvoorwaardelijk is

de boosheid van je kind vertelt ook iets over je kind, de boosheid vertelt wat je kind belangrijk vindt

je kind helpen om zijn boosheid op een gezonde manier te uiten is soms een behoorlijke klus

want ook als ouder wordt je soms overvallen door de boosheid van je kind en dan is het een uitdaging om zelf rustig te blijven, de situatie te overzien en duidelijke grenzen aan te geven

wordt je zelf meegetrokken in de boosheid van je kind dan kan je voor jezelf eens onderzoeken welke kijk jij op boosheid hebt en hoe je ermee omgaat

leer boosheid zien als een prachtige emotie die je helpt om jezelf beter te leren kennen en om je grenzen te bewaken

boosheid zegt ook iets over jou, over wat jij belangrijk vindt