privacyverklaring

Ik, Terwingen Marie-Thérèse, oprichtster van HspOK! hecht veel waarde aan de privacy van je persoonsgegevens en ga er heel discreet mee om. Met deze privacyverklaring wil ik duidelijk maken hoe ik jouw persoonsgegevens eventueel verwerk en wat jouw rechten zijn.

Door gebruik te maken van deze website ga je expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

 

Bedrijfsnaam: HspOK!- Eenmanszaak

Functie: begeleiding rond hoogsensitiviteit voor volwassenen

              auteur kinderboek “blij met mij”

Terwingen Marie-Thérèse

+32 477 95 66 18

info@hspok.be

BTW BE 0745.327.808

Waterstraat 8

3220 Holsbeek

 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 

Als jij gebruik maakt van het contactformulier of als jij je inschrijft voor de nieuwsbrief bewaar ik je persoonsgegevens zoals je voor- en achternaam, je adresgegevens, émailadres, IP-adres, je bericht en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie via telefoon of andere.

Bij aankopen wordt ook je bankrekeningnummer bewaard.

 

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met mij via info@hspok.be dan verwijder ik deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik je persoonsgegevens verwerk.

 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en volledig aanbod, om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,  om je goederen en diensten te bezorgen.

Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Als je klant wordt, dan verzamel ik gegevens die ik nodig heb om het contract uit te voeren en jou, indien van toepassing, facturen te sturen. Dat gaat bijvoorbeeld over je voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BTW-nummer

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Snoe-zen neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Snoe-zen) tussen zit. Snoe-zen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.

 

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Contactformulier: max.2j

Nieuwsbrief: tot moment van uitschrijving

Klantgegevens: zolang er een commerciële relatie is

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

 

Ik verstrek uitsluitend jouw persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik.

 

HspOK! gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HspOK! gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Je kan ook contact met me opnemen via sociale media.

 

Je kunt er voor kiezen om contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn, Google+ of via WhatsApp. Wanneer je HspOK! volgt op een van deze social media kanalen of contact met me opneemt, krijg ik mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die ik van je krijg via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

 

 

 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Ik streef ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. HspOK! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website. Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op HspOK! vindt.

Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop HspOK! persoonsgegevens verwerkt, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die HspOK! verwerkt, kan wijzigen. HspOK! behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 30-07-2022.   Heb je vragen of opmerkingen laat het me dan vooral weten. Geen zorgen ik ga zorgvuldig met je gegevens om.

Jouw rechten.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HspOK! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hspok.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd.

 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@hspok.be

wens je een kennismakingsgesprek?